De Civiele Bescherming

De Civiele Bescherming is de belangrijkste speler in het onderdeel logistiek binnen de hulpverlening. Het is de Civiele Bescherming die ter plaatse komt met zwaar materieel op momenten dat andere hulpdiensten dat nodig hebben.

Doordat de Civiele Bescherming op een aantal plaatsen gecentraliseerd is, is deze dienst wellicht minder bekend. In een korte voorstelling wordt uitgelegd wat de Civiele Bescherming juist doet. U leest er ook waar de verschillende afdelingen van deze dienst gelokaliseerd zijn. De verschillende specialisaties van de eenheden komen ook aan bod.


Binnen deze dienst werken een groot aantal beroeps samen met verschillende vrijwilligerskernen. Hiervoor is natuurlijk enige organisatie nodig. Dit wordt ook even voor u uit de doeken gedaan.

De Civiele Bescherming zoals we die nu kennen, is eigenlijk ontstaan uit de Passieve Luchtverdediging. Hoe we van het één naar het ander geëvolueerd zijn, leest u in historiek.

Als overheidsdienst is de Civiele Bescherming onderworpen aan een heleboel regels en wetten. Daarom vindt u als laatste onderdeel de wetgeving terug.

Het internationale logo van de Civiele Bescherming:
Image