Startpagina arrow Rampenplanning arrow Actoren
Opmerkelijke gebeurtenissen
Hoofdmenu
Startpagina
Nieuws
Opmerkelijke gebeurtenissen
Dossiers
Discussieforum
Nieuwsbrief
Polls
Zoek
Updates
Algemene informatie
Hulpdiensten in BelgiŽ
De Brandweer
Dringende Geneeskundige Hulpverlening
De Civiele Bescherming
Andere Diensten en organisaties
Rampenplanning
Nuttige Info
Links
STAGES - NIEUW!
Polls
Ben jij overdag als vrijwilliger beschikbaar voor jouw brandweerkorps?
 

Rampenplanning PDF Afdrukken E-mail

Indien er een ramp plaatsvindt, komt een hele hulpverleningsketen op gang. Deze keten bestaat uit verschillende schakels. Een heleboel diensten komen ter plaatse. We denken hier bij o.a. aan de Brandweer, Politie, ambulances, MUG-teams, de Civiele Bescherming, Kruisdiensten, enz... Per dienst komen dan verschillende korpsen of afdelingen ter plaatse.

Communicatie tussen deze diensten is de moeilijkste opdracht bij een ramp. Daarom heeft men deze diensten ingedeeld in disciplines. Elke discipline heeft een hiërarchische structuur en dus ook een verantwoordelijke.

Er zijn 5 disciplines die duidelijk afgebakend zijn.

Discipline 1:
Dit is de discipline die de reddingswerkzaamheden uitvoert. De brandweer is in deze discipline ingedeeld. Het hoofd van de brandweer is de hoogste officier ter plaatse. Uitzondering op deze regel is dat de beroepsofficier voorrang heeft op de vrijwillige officier. Bij afwezigheid van een officier heeft de hoogste onderofficier de leiding. Ook hier geldt dat de beroepsonderofficier voorrang heeft op de vrijwillige onderofficier.

Het hoofd van de discipline 1 is tevens Directeur Hulpverlening (DHV). Dit houdt in dat hij de leiding heeft over alle disciplines.


Discipline 2:
Dit is de medische discipline. Hier vinden we de ambulances, de MUG-teams, het Rode en het Vlaamse Kruis terug. Ook het leger kan ingezet worden indien dit vereist is. Hiervoor wordt beroep gedaan op de medische component en de luchtcomponent (seaking Helicopters).Elke dienst heeft zijn eigen structuur voor de bevelvoering.

De leider van deze discipline heet Directeur Medische Hulpverlening (DMH). Hij wordt bijgestaan door één of meerdere adjuncten. Deze mensen worden per provincie nominatief aangeduid.
Ter plaatse aangekomen wordt door de DMH een dokter TRI en een dokter REG aangeduid. De Medische discipline zal op het terrein de slachtoffers evalueren en ze evacueren indien dit geen gevaar inhoudt voor de hulpverleners. Er worden ook zones ingericht waar de binnengebracht en verzorgd worden. Meer hierover leest u in het onderdeel over het Medisch InterventiePlan (MIP).


Discipline 3:
Deze discipline regelt de politionele kant van de zaak. Zowel de lokale politie als de federale politie maken deel uit van deze discipline. Al naargelang de grootte van de ramp zullen één of meer politiezones betrokken worden in de hulpverlening.

Taken voor deze discipline zijn o.a. regelen van verkeer, escorteren van hulpvoertuigen naar de plaats van de ramp, escorteren van ambulances naar ziekenhuizen, ramptoeristen verwijderen, inlichten van de bevolking indien ramen en deuren moeten gesloten worden, helpen bij de evacuatie van bewoners van omliggende gebouwen...


Discipline 4:
Deze discipline zorgt voor de logistieke kant van de zaak. We vinden er de Civiele Bescherming en het leger terug. Ook het Rode Kruis beschikt met de Nationale Logistieke Eenheid (NLE) en de Provinciale HulpEenheden (PHE) over een structuur die op logistiek vlak zijn bijdrage kan doen.

Bij grote catastrofes wordt een hele ondersteuning opgezet voor de vrijwilligers. Er moet eten en drinken voorzien worden. Daarvoor beschikt men over veldkeukens. Er moeten ook sanitaire voorzieningen getroffen worden. Daarnaast kunnen slaapcontainers worden aangevoerd indien nodig.


Discipline 5:
Bij een ramp is er altijd massale persbelangstelling. In discipline 5 zitten een aantal perswoordvoerders die verantwoordelijk zijn voor de communicatie. Het organiseren van een persconferentie is hun taak.

 

 
© 2005 VZW First-Response
All rights reserved.