Startpagina
Opmerkelijke gebeurtenissen
Hoofdmenu
Startpagina
Nieuws
Opmerkelijke gebeurtenissen
Dossiers
Discussieforum
Nieuwsbrief
Polls
Zoek
Updates
Algemene informatie
Hulpdiensten in BelgiŽ
De Brandweer
Dringende Geneeskundige Hulpverlening
De Civiele Bescherming
Andere Diensten en organisaties
Rampenplanning
Nuttige Info
Links
STAGES - NIEUW!
Polls
Ben jij overdag als vrijwilliger beschikbaar voor jouw brandweerkorps?
 
Syndicatie (Feeds)

First-Response forum

Ga naar het forum...

Nieuwsflash
Akkoord over Vlaams Kwaliteitscharter voor niet-dringend liggend ziekenvervoer PDF Afdrukken E-mail
donderdag 16 april 2009

Persmededeling 15 april 2009

Veerle Heeren, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Akkoord over Vlaams Kwaliteitscharter voor niet-dringend liggend ziekenvervoer

Het niet-dringend liggend ziekenvervoer behoort tot de bevoegdheid van de Gemeenschappen.  Het decreet betreffende het niet-dringend liggend ziekenvervoer van 30 april 2004 beklemtoont het principe van de zelfregulering van de sector. In het verlengde hiervan richtte de Vlaamse Regering, onder impuls van toenmalig Vlaams minister Inge Vervotte, op 17 maart 2006 een onafhankelijke Commissie op. Deze commissie werd belast met de bepaling, actualisering en voortgangsbewaking van de minimumkwaliteitseisen voor het niet-dringend liggend ziekenvervoer. Ze is samengesteld uit alle actoren actief op het terrein: de ziekenfondsen, elke dienst of een groepering van diensten die meer dan 50 000 ritten per jaar uitvoert, het Vlaamse Patiëntenplatform, de huisartsen, de koepelorganisaties van de ziekenhuizen en Testaankoop.

Vlaams minister van Welzijn, Gezondheid en Gezin Veerle HEEREN heeft op 18 maart 2009 overleg gehad met de Commissieleden. De minister is verheugd dat er vandaag overeenstemming wordt bereikt over de minimumkwaliteitseisen voor het niet-dringend liggend ziekenvervoer gebundeld in een Kwaliteitscharter.  Dit is een eerste voorbeeld van zelfregulering door een sector in het Vlaamse gezondheidslandschap.

Iedere patiënt of aanvrager van ziekenvervoer moet bij de aanvraag van het ziekenvervoer informatie krijgen over het gehanteerde standaardtarief en maximumtarief van de ziekenwagendienst.  Er zijn ook bepalingen opgenomen over de gegevens die op de factuur moeten vermeld staan. Op die manier krijgt de patiënt, zijn familie en eventueel zijn verzekeraar een goed inzicht in de kostprijs vermeld op de factuur.

Elk ziekenvervoer gebeurt door twee ambulanciers die permanent bijgeschoold moeten worden en binnen de 3 jaar na de inwerkingtreding van dit Kwaliteitscharter een opleiding van 60 uur moeten genoten hebben. Iedere ziekenwagendienst moet een verantwoordelijke hebben die toeziet op het beantwoorden aan normen, procedures en wettelijke voorschriften en op de kwaliteit van het ziekenvervoer, inclusief de klachtenbehandeling. Deze verantwoordelijke moet zich laten adviseren door een medische verantwoordelijke (niet noodzakelijk een arts) die de uitrusting van de ziekenwagens, de hygiënische voorzorgsmaatregelen en de bijscholing en opleiding van de ambulanciers bewaakt.

In het kwaliteitscharter worden een reeks uitrustingen en aanvullende materialen verplichtend gesteld (o.a. hoofddraagberrie, verbandmateriaal, vloeibare zeep, draagstoel, zuurstofvoorraad, handalcohol,…). Zo moet het comfort, de veiligheid van de patiënt en de hygiëne beter gewaarborgd worden.

De ziekenwagendiensten die niet-dringend liggend ziekenvervoer organiseren kunnen door een onafhankelijk controlemechanisme geaccrediteerd op basis van dit kwaliteitscharter. De lijst van geaccrediteerde diensten zal publiek gemaakt worden. Het Kwaliteitscharter zal in werking treden op 1 mei 2009.

Forum: http://www.first-response.be/portal/administrator/index2.php?option=com_content#

 
< Vorige   Volgende >
© 2005 VZW First-Response
All rights reserved.