Startpagina
Opmerkelijke gebeurtenissen
Hoofdmenu
Startpagina
Nieuws
Opmerkelijke gebeurtenissen
Dossiers
Discussieforum
Nieuwsbrief
Polls
Zoek
Updates
Algemene informatie
Hulpdiensten in BelgiŽ
De Brandweer
Dringende Geneeskundige Hulpverlening
De Civiele Bescherming
Andere Diensten en organisaties
Rampenplanning
Nuttige Info
Links
STAGES - NIEUW!
Polls
Ben jij overdag als vrijwilliger beschikbaar voor jouw brandweerkorps?
 
Syndicatie (Feeds)

First-Response forum

Ga naar het forum...

Nieuwsflash
Eerste brandweerteam moet beroeps zijn PDF Afdrukken E-mail
zondag 27 juli 2008

LEUVEN - KOEN BRONSELAER, urgentiearts UZ Gasthuisberg. ’Het zal politieke moed vergen om bij de hervorming in te gaan tegen de gemeentelijke belangen.’

Koen Bronselaer werkt als urgentiearts op de spoedgevallendienst van het Universitair Ziekenhuis Gasthuisberg in Leuven. Hij is ook de verantwoordelijke van de hulpcentrale 100 van Vlaams-Brabant en adviseert de federale overheidsdienst van Volksgezondheid als het over civiele veiligheid gaat.

’Ik maak deel uit van geen enkele adviescommissie van Binnenlandse Zaken’, verduidelijkt hij, om zijn onafhankelijkheid te onderstrepen.

Bronselaer staat volmondig achter de hervorming van de brandweer, zoals die in de kaderwet van mei 2007 is uitgetekend. ’Maar alles hangt af van de uitvoering van de mooie principes en daar staat men nog maar aan het begin’, zegt hij.

’De schaalvergroting zal onmiskenbaar een voordeel opleveren. Dat de brandweer nog altijd een gemeentelijk korps is, dateert uit de tijd van Napoleon. Dit is als organisatieniveau volledig achterhaald. We moeten naar een provinciale organisatie. Er zijn nu te veel kleine brandweerkorpsen.’

Ook moet er volgens Bronselaer een meer doorgedreven professionele aanpak komen. ’Ik betreur het dat men niet de keuze heeft gemaakt om de permanenties te laten garanderen door beroepsmensen, net zoals bij de dringende medische hulpverlening. Op onze spoedgevallendienst werken ook enkel beroepsmensen, geen vrijwilligers. Zou men het aanvaarden als we de beschikbaarheid van het personeel op een urgentiedienst zouden laten afhangen van de opkomst van vrijwilligers?’

’Daarmee heb ik niet gezegd dat er bij de brandweer geen plaats is voor vrijwilligers. Maar als er bij de brandweer een melding van brand binnenloopt, moet er binnen de een tot twee minuten een ploeg uitrukken, en dat kan niet met vrijwilligers. Daarvoor moet je over beroepskrachten beschikken. De vrijwilligers kunnen wel instaan voor de logistiek op de tweede lijn, en bijvoorbeeld uitrijden met een tweede bluswagen.’

Een dergelijke keuze heeft natuurlijk financiële consequenties. En de gemeenten hebben al gewaarschuwd ’dat ze geen tweede politiehervorming willen’. Lees: dat ze voor de brandweerhervorming niet bereid zijn met geld over de brug te komen.

’Dit is een politieke keuze’, zegt Bronselaer. ’Men moet zich afvragen of het bestrijden van branden en het garanderen van de veiligheid van de burgers een kerntaak van de overheid is. Dat lijkt mij nogal evident. Maar het zal meer dan vijf minuten politieke moed vergen om in te gaan tegen de gemeentelijke belangen en weerstanden.’

De urgentiearts stelt ook vast dat er tussen de brandweerkorpsen nog veel concurrentie en territoriumdrift bestaat. ’Dat komt onder meer omdat ze met vrijwilligers werken. Een vrijwilliger die niet uitrukt, die verdient niet alleen niets, die verliest ook zijn motivatie. Waarom is men anders vrijwilliger bij de brandweer geworden? Toch om branden te blussen of andere interventies te doen? En in tijden dat werkgevers nog moeilijk geschikte werknemers vinden, daalt ook het aantal vrijwilligers.’

Ook de leidinggevende officieren bij de brandweer zouden beroepsmensen moeten zijn. Maar gemeenten investeren liever in een brandweerwagen dan in een brandweercommandant. ’Logisch’, erkent Bronselaer. ’Een wagen is een eenmalige uitgave. Het salaris van een brandweercommandant daarentegen loopt altijd door. ’

Bron: http://www.ifod.be/brandweer/Eerste-Bra ... roeps.html

Forum: http://forum.first-response.be/viewtopic.php?f=42&t=37514&p=229998#p229998

 
< Vorige   Volgende >
© 2005 VZW First-Response
All rights reserved.