Startpagina
Opmerkelijke gebeurtenissen
Hoofdmenu
Startpagina
Nieuws
Opmerkelijke gebeurtenissen
Dossiers
Discussieforum
Nieuwsbrief
Polls
Zoek
Updates
Algemene informatie
Hulpdiensten in BelgiŽ
De Brandweer
Dringende Geneeskundige Hulpverlening
De Civiele Bescherming
Andere Diensten en organisaties
Rampenplanning
Nuttige Info
Links
STAGES - NIEUW!
Polls
Ben jij overdag als vrijwilliger beschikbaar voor jouw brandweerkorps?
 
Syndicatie (Feeds)

First-Response forum

Ga naar het forum...

Nieuwsflash
Vandeurzen wil snellere schadevergoeding in Gellingen PDF Afdrukken E-mail
maandag 02 juni 2008

Er vielen zeshonderd slachtoffers bij de gasramp in Gellingen. Justitieminister Jo Vandeurzen.Minister van Justitie Jo Vandeurzen (CD&V) richt een werkgroep op die de wettelijke vastlegging van snellere schadevergoedingsprocedures moet voorbereiden. Het Justitiehuis van Doornik zal maandag een brief versturen naar alle slachtoffers van de gasramp in Gellingen met informatie over de stand van zaken, de verwachtingen en het aanbod van bijstand. Dat meldt minister Vandeurzen in reactie op de open brief van de slachtoffers van de gasramp vier jaar geleden in het Henegouwse Gellingen.

600 slachtoffers
Vicepremier Vandeurzen noemt de aanslepende pijnlijke situatie van de slachtoffers onaanvaardbaar en zegt zich bewust te zijn van de drama's onder de 600 slachtoffers van de gasramp in Gellingen. Vandeurzen zegt al enkele maanden overleg te voeren om tot een werkbare oplossing te komen in wat hij een "dermate complex" dossier noemt.

Drie actiepunten
Het plan dat Vandeurzen aankondigt bevat drie actiepunten. In eerste instantie zullen de justitiehuizen gaan functioneren als netwerk voor slachtofferhulp. Maandag verstuurt het Justitiehuis van Doornik, het dichtst bij de plaats van de ramp, een brief naar alle slachtoffers met informatie over de stand van zaken en de verwachtingen en het aanbod van bijstand.

"De brief zal ook aangeven dat er midden juli een informatievergadering voor alle slachtoffers volgt. Voor wie Doornik wat te ver af ligt, zal in het justitiehuis dat het dichtst bij zijn woonplaats ligt, terecht kunnen", aldus minister Vandeurzen.

Buitengerechtelijke schadeloosstelling
Voor de burgerrechtelijke schadeloosstelling wordt met de verzekeringsmaatschappijen gestreefd naar een akkoord over een buitengerechtelijke schadeloosstelling. "Die moet, aangezien ze buitengerechtelijk is, op vrijwillige basis met alle betrokken verzekeraars tot stand komen. De verzekeringsmaatschappijen, vertegenwoordigd in Assuralia, doen ter zake constructieve voorstellen", aldus minister Vandeurzen. Eind juni volgt een tweede onderhandelingsronde met de verzekeraars die, naar de minister hoopt, tot een akkoord kan leiden.

Werkgroep
Tot slot kondigt hij de oprichting aan van een werkgroep die een wettelijk kader moet bereiken dat voortaan een snelle schadeloosstelling binnen de wet moet voorzien.

Frans voorbeeld in Toulouse
Vandeurzen verwijst naar het Franse systeem dat werd ontwikkeld na de brandramp in Toulouse. "Daar heeft men besloten de totale schade vast te stellen en de slachtoffers op basis van een berekeningssleutel de keuze aan te bieden tussen een provisionele schadeloosstelling van 95 pct van de totaal geraamde schade, of 100 pct, maar dan met afstand van verdere vordering. Een wettelijk kader in ons land zal ook aandacht hebben voor alle pijnpunten in de afhandeling van een ramp ten aanzien van slachtoffers. Zo moeten slachtoffers nu van elk van de betrokken verzekerde partijen en verzekeraars het resultaat van een medisch onderzoek voorleggen. Eén tegensprekelijke expertise kan daarvoor een oplossing zijn", stelt Vandeurzen die hierover gesprekken aankondigt met minister Didier Reynders, bevoegd voor verzekeringsrecht.

Geen verjaring
In tegenstelling tot wat sommige media hebben gemeld, is er geen sprake van een verjaring in dit dossier, aldus nog justitieminister Jo Vandeurzen. (belga/lb)

Bron: De Morgen

Forum: http://forum.first-response.be/viewtopic.php?f=42&t=37064&p=228297#p228297

 
< Vorige   Volgende >
© 2005 VZW First-Response
All rights reserved.