Startpagina
Opmerkelijke gebeurtenissen
Hoofdmenu
Startpagina
Nieuws
Opmerkelijke gebeurtenissen
Dossiers
Discussieforum
Nieuwsbrief
Polls
Zoek
Updates
Algemene informatie
Hulpdiensten in BelgiŽ
De Brandweer
Dringende Geneeskundige Hulpverlening
De Civiele Bescherming
Andere Diensten en organisaties
Rampenplanning
Nuttige Info
Links
STAGES - NIEUW!
Polls
Ben jij overdag als vrijwilliger beschikbaar voor jouw brandweerkorps?
 
Syndicatie (Feeds)

First-Response forum

Ga naar het forum...

Nieuwsflash
Menselijk gedrag bij brand anders dan gedacht PDF Afdrukken E-mail
donderdag 17 januari 2008


DEN HAAG - Mensen gedragen zich bij brand anders dan wordt aangenomen. Daarmee wordt bij het maken van regels voor brandveiligheid te weinig rekening gehouden.

Dat concludeert het Nederlands Instituut voor Fysieke Veiligheid (NIFV) in een rapport.

Het programma Radio Kassa wist de hand te leggen op het rapport dat in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken is gemaakt.

Vlucht
Beleidsmakers gaan er bijvoorbeeld van uit dat mensen meteen op de vlucht slaan als ze een brandalarm horen. Maar volgens het NIFV is dat helemaal niet zo.

En als mensen bij een brand een pand uitvluchten, zoeken ze meestal dezelfde weg als die ze namen toen ze binnenkwamen. De groene bordjes die de route naar de nooduitgang aangeven, zien ze vaak niet.

Het verbaast het instituut dan ook dat diverse commissies jarenlang bezig zijn geweest met de vraag of de bordjes rood of groen moesten zijn, terwijl dit helemaal niet belangrijk lijkt te zijn.

Achterhaald
"Het huidige beleid is gebaseerd op achterhaalde uitgangspunten met betrekking tot het menselijk gedrag bij brand", aldus het NIFV in het rapport 'Zelfredzaamheid bij brand; kritische factoren voor het veilig vluchten uit gebouwen'.

Verder hebben onderzoeken naar rampzalige incidenten volgens het instituut "zelden geleid tot een grondige evaluatie van de gehanteerde uitgangspunten van het brandveiligheidsbeleid".


(c) ANP
Bron: NU.nl/Marc Wijtkamp

Onderzoek NIFV: brandveiligheidsmaatregelen niet afgestemd op menselijk gedrag

Als ergens brand uitbreekt, ontstaat er niet meteen paniek. Mensen wachten bij brand te lang met vluchten waarna dit in sommige gevallen niet meer mogelijk is. Mensen herkennen het geluid van een brandalarm doorgaans wel, maar reageren daar niet onmiddellijk op. Als ze vluchten maken ze geen of nauwelijks gebruik van nooduitgangbordjes en veelal ook niet van de dichtstbijzijnde nooduitgang. De meeste mensen gebruiken als 'nooduitgang' de ingang waardoor ze zijn binnengekomen. Dat je niet door rook moet vluchten is bekend, maar het wordt door vrijwel iedereen wel gedaan.

Dat zijn enkele belangrijke bevindingen van een uitgebreid onderzoek naar zelfredzaamheid bij brand dat het Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid Nibra heeft uitgevoerd. Met zelfredzaamheid wordt bedoeld: het menselijk vermogen om signalen van gevaar waar te nemen en te interpreteren, en om beslissingen te nemen en uit te voeren die gericht zijn op het overleven van een brandsituatie.

Meer bevindingen

De zelfredzaamheid bij brand wordt niet (uitsluitend) bepaald door het aantal nooduitgangen en de deurbreedte. Die wordt vooral bepaald door de tijd die het duurt voordat mensen reageren op een brand en de acties en beslissingen van de aanwezigen in een gebouw.
In hoge(re) gebouwen blijken mensen bijvoorbeeld te vluchten via de lift of roltrap waarmee zij het gebouw zijn binnengekomen. Dit is in strijd met het voorschrift dat niet via liften of roltrappen gevlucht mag worden. Er is daarom nader onderzoek nodig naar het brandveilig gebruik van liften en roltrappen bij brand. Vooral nu gebleken is dat in sommige gevallen mensen een brand hebben overleefd door juist wél een lift te gebruiken (onder meer in het WTC op 9/11).
Technische brandveiligheidsmaatregelen in een gebouw zijn belangrijk. Maar de organisatorische aspecten van brandveiligheid, zoals good housekeeping en bedrijfshulpverlening (een ondergeschoven kindje) zijn minstens zo belangrijk. Een goed functionerende bedrijfshulpverleningsorganisatie kan de reactietijd tot ongeveer tienmaal verkorten ten opzichte van de situatie waarin de ontvluchting niet door getraind personeel wordt begeleid.

Conclusie

Brandveiligheidsmaatregelen in gebouwen zijn niet voldoende afgestemd op het menselijk gedrag bij brand. Dat zou beter kunnen. Hiervoor is nader onderzoek naar de acties en beslissingen bij brand noodzakelijk. Verder lijken mensen moeite te hebben met het inschatten van gevaar van brand. Om dit te verbeteren zou geïnvesteerd moeten worden in voorlichting aan burgers en training van bedrijfshulpverleners. Hierbij moet het huidige gedrag van mensen bij brand het uitgangspunt zijn.

Download

Download hieronder de brochure Zelfredzaamheid bij brand. Tien mythen ontkracht.

Brochure Zelfredzaamheid bij brand

 Bron: http://www.nifv.nl/web/show/id=45197/contentid=1036

Forum: http://www.first-response.be/forum/viewtopic.php?t=35667

 
< Vorige   Volgende >
© 2005 VZW First-Response
All rights reserved.