Startpagina
Opmerkelijke gebeurtenissen
Hoofdmenu
Startpagina
Nieuws
Opmerkelijke gebeurtenissen
Dossiers
Discussieforum
Nieuwsbrief
Polls
Zoek
Updates
Algemene informatie
Hulpdiensten in BelgiŽ
De Brandweer
Dringende Geneeskundige Hulpverlening
De Civiele Bescherming
Andere Diensten en organisaties
Rampenplanning
Nuttige Info
Links
STAGES - NIEUW!
Polls
Ben jij overdag als vrijwilliger beschikbaar voor jouw brandweerkorps?
 
Syndicatie (Feeds)

First-Response forum

Ga naar het forum...

Nieuwsflash
30/05/2007: Nieuw KB tarief ziekenvervoer PDF Afdrukken E-mail
vrijdag 01 juni 2007

26 APRIL 2007
Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 april 1995 houdende vaststelling van het tarief voor het vervoer per ziekenwagen van de personen bedoeld in artikel 1 van de wet van 8 juli 1964 betreffende de dringende geneeskundige hulpverlening


ALBERT II, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
Gelet op de wet van 8 juli 1964 op de dringende geneeskundige hulpverlening, inzonderheid op artikel 1, derde lid, vervangen bij de wet van 22 februari 1998;
Gelet op het koninklijk besluit van 7 april 1995 houdende vaststelling van het tarief voor het vervoer per ziekenwagen van de personen bedoeld in artikel 1 van de wet van 8 juli 1964 betreffende de dringende geneeskundige hulpverlening, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 26 maart 1996;
Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën van 2 oktober 2006;
Gelet op de akkoordbevinding van Onze Minister van Begroting, gegeven op 21 december 2006;
Gelet op het advies nr. 42.216/3 van de Raad van State, gegeven op 20 februari 2007, bij toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;
Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid,
Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. In artikel 1 van het koninklijk besluit van 7 april 1995 houdende vaststelling van het tarief voor het vervoer per ziekenwagen van de personen bedoeld in artikel 1 van de wet van 8 juli 1964 betreffende de dringende geneeskundige hulpverlening, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

In § 1 worden de woorden « 1700 frank » vervangen door de woorden « 42,14 EUR »;
In § 2 worden de woorden « 170 frank » en « 130 frank » respectievelijk door de woorden « 4,21 EUR » en « 3,22 EUR » vervangen;
Er wordt een § 3 ingevoegd, luidend als volgt :
« § 3 Het forfaitair bedrag bedoeld in paragraaf 1 wordt verhoogd met 40 EUR, met daarbij nog het bedrag van de belasting op de toegevoegde waarde, per paar elektroden gebruikt bij een automatische externe defibrillator, geregistreerd bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, ter gelegenheid van een vervoer.
Het bewijs van het gebruik van de elektroden wordt op een door de Minister te bepalen wijze geleverd ».

Art. 2. In artikel 2 van hetzelfde besluit, wordt het derde lid, gewijzigd bij koninklijk besluit van 26 maart 1996, opgeheven.

Art. 3. Onze Minister bevoegd voor de Volksgezondheid is belast met de uitvoering van dit besluit.
Gegeven te Brussel 26 april 2007.
ALBERT

Van Koningswege :
De Minister van Volksgezondheid,
R. DEMOTTE

Publicatiedatum: 30-05-07

 

Bron: Het Belgisch Staatsblad

Forum: http://www.first-response.be/forum/viewtopic.php?p=212511#212511

 
< Vorige   Volgende >
© 2005 VZW First-Response
All rights reserved.