Startpagina arrow De Brandweer arrow Organisatie
Opmerkelijke gebeurtenissen
Hoofdmenu
Startpagina
Nieuws
Opmerkelijke gebeurtenissen
Dossiers
Discussieforum
Nieuwsbrief
Polls
Zoek
Updates
Algemene informatie
Hulpdiensten in BelgiŽ
De Brandweer
Dringende Geneeskundige Hulpverlening
De Civiele Bescherming
Andere Diensten en organisaties
Rampenplanning
Nuttige Info
Links
STAGES - NIEUW!
Polls
Ben jij overdag als vrijwilliger beschikbaar voor jouw brandweerkorps?
 

De Brandweer PDF Afdrukken E-mail
vrijdag 17 december 2004
De organisatie van de brandweer in België.


De Belgische brandweer vindt qua organisatie zijn vorm terug door de wetten van het Franse bewind van Napoleon. Die stelde reeds in 1790 dat het bestrijden van brand een gemeentelijke verplichting was. Dit werd later overgenomen in de nieuwe gemeentewet, waardoor de gemeentes moesten instaan voor het bestrijden en het voorkomen van rampen en plagen zoals brand en epidemieën. Gemeentes die niet over een korps beschikken kunnen beroep doen op het korps van een buurgemeente.
Hieruit vloeit voort dat het de burgemeester is die verantwoordelijk is voor het brandweerkorps van de gemeente.

De huidige organisatie van de brandweerkorpsen in ons land vindt rechtstreeks zijn oorsprong in de wet van 31 december 1963, algemeen bekend als de wet op de civiele bescherming.
Door deze wet vinden we vandaag 4 verschillende soorten korpsen terug, ingedeeld in evenveel categorieën: X, Y, Z en C. Dit om bij grote interventies sneller beroep te kunnen doen op andere korpsen.

* Een X-korps is een louter beroepskorps. Alle leden ervan zijn in vast dienstverband. Je snapt wel dat dit enkel voor grote steden het geval is. In België zijn dit Brussel, Gent, Antwerpen, Luik en Charleroi.
* Een Y-korps is een gemengd korps. Het bestaat uit ofwel beroeps, ofwel een deel beroepsbrandweermannen en een deel vrijwilligers. Y-korpsen zijn het centrumkorps van een zogenaamde gewestelijke groep.
Voorbeelden hiervan zijn: Aalst, Brugge, Genk, Leuven, ...
* Een Z-korps is een korps dat buiten zijn gemeentegrenzen opereert. Zij bedienen dus een buurgemeente die geen eigen korps heeft. Dit zijn de gewestelijke korpsen die geen hoofd zijn van hun gewestelijke groep. Vaak vinden we hier een beroepskorporaal terug die instaat voor het onderhoud van het materieel en/of de bediening van de seinkamer.
* De C-korpsen zijn louter gemeentelijke korpsen. Zij opereren nooit buiten hun grondgebied (behalve bij versterking natuurlijk) en bestaan louter uit vrijwilligerspersoneel.

Daarbij komen ook nog eens de zogenaamde vooruitgeschoven posten. Deze werden opgericht in gemeentes waar het korps een te grote aanrijtijd zou vertonen. Ook kunnen dit vroeger autonome korpsen zijn geweest, die door gemeentefusies als vooruitgeschoven post bleven bestaan.

De Vlaamse brandweerkorpsen worden vertegenwoordigd door de Brandweervereniging Vlaanderen (BVV), vroeger de Koninklijke Belgische Brandweerfederatie (KBBF) geheten. Dit is de overkoepelende organisatie die instaat voor onderlinge contacten en contacten met de overheid, en die de wensen en noden van de ruim 16000 brandweermannen verdedigt.
Binnen de KBBF zijn er verschillende werkgroepen opgericht, die specifieke problemen aankaarten zoals materieel, personeel, radiocommunicatie,...

 
© 2005 VZW First-Response
All rights reserved.