Startpagina arrow Andere Diensten en organisaties arrow ICEC (ESI)
Opmerkelijke gebeurtenissen
Hoofdmenu
Startpagina
Nieuws
Opmerkelijke gebeurtenissen
Dossiers
Discussieforum
Nieuwsbrief
Polls
Zoek
Updates
Algemene informatie
Hulpdiensten in BelgiŽ
De Brandweer
Dringende Geneeskundige Hulpverlening
De Civiele Bescherming
Andere Diensten en organisaties
Rampenplanning
Nuttige Info
Links
STAGES - NIEUW!
Polls
Ben jij overdag als vrijwilliger beschikbaar voor jouw brandweerkorps?
 

ICEC PDF Afdrukken E-mail
donderdag 26 januari 2006

International Chemical Emergency Centre (ICEC) helpt spuitgasten bij chemicaliënbrand te Moeskroen. 


 

Image
 

 

Een verwerkingsbedrijf gespecialiseerd in ziekenhuischemicaliën is op 01-09-2005 uitgebrand. Hierbij zijn enkele ontploffingen waargenomen omdat er in de loods een zeer grote hoeveelheid gevaarlijke afvalstoffen stonden opgeslagen.
Omstreeks 23.15 uur kreeg de brandweer een oproep voor een brand. Om het moment dat de spuitgasten ter plaatse kwamen, stond het afvalverwerkingsbedrijf al volledig in lichterlaaie ( zie foto boven ). In het afvalverwerkingsbedrijf werden veel brandbare en bijtende stoffen verwerkt zoals vaten met ether, alcohol, spuitbussen en ander toxisch ziekenhuisafval. 
 
Image
Image
 

 
De moeilijkste opdracht was weggelegd voor de brandweer want het doorslaan van de felle brand naar aanliggende fabrieksgebouwen (SEVESO) moest immers voorkomen worden. Na een grootschalige inzet bleek dat te lukken, echter door het instorten van de dakconstructie en diverse explosies door het klappen van vaten en IBC's is een enorme cocktail van allerlei gevaarlijke (vloei)stoffen ontstaan.
Omdat er door de hevige brand en instorting van het gebouw allerlei vaten door elkaar lagen en de gevorderde ingeschakelde kraanmachinisten niet veilig konden werken ivm blootstellingsgevaren, heeft de hoofdaannemer Afvalverwerkend bedrijf Containerdienst Vanheede nv een dringend beroep gedaan op het internationale samenwerkingverband  ICEC van ESI ( European Safety Institute ) en Wilchem B.V.

 
De interventieopdracht van de hoofdaannemer luidde als volgt: " bijstand te verlenen aan de bevoegde overheid tot het blussen van de brand en het starten met opruimingswerkzaamheden ".
Binnen 4 uur ( na telefonische melding ) stond een internationale interventieploeg waarvan Wilchem deel uit maakt, 220 kilometer verderop tegen de franse grens, om de brandweer en de hoofdaannemer te assisteren bij deze gecompliceerde opdracht.
Image

 
Image
  
Om de ingewikkelde interventie met betrekking tot deze gevaarlijke stoffen brand, zowel veiligheidstechnisch, organisatorisch als financieel in goede banen te leiden, heeft de incidentcoördinator van ESI een doordacht plan van aanpak voorgelegd, waarin het bevoegd gezag, de brandweer, de milieudiensten en de hoofdaannemer zich konden vinden. 
Door het inschakelen van een gecertificeerde gasmeetdeskundige die zeer goed bekend is met branden met gevaarlijke stoffen, werden op diverse plaatsen luchtmetingen verricht, zodat de risico's vastgesteld konden worden.
Voor het gezamelijk aanpakken van de gevaarlijke stoffen brand heeft de hoofdaannemer een grote rupskraan en meerdere machinisten beschikbaar gesteld en heeft ESI in goed overleg met het Wilchem Team een veilige werkmethode vooropgesteld, zodat de kraanmachinisten op een aanvaardbare wijze hun werk konden verrichten.
Voor het 'round the clock' dóórwerken en assistentie onder ademluchtbescherming heeft de veiligheidsadviseur van ESI het Safety & Salvage Team van Wilchem ingeroepen, bestaande uit een ademluchtwagen, 8 vakbekwame persluchtdragers, een decounit en een Teamleider.
 
Image

 
Image

 

 
De meetresultaten en de adviezen van de gasmeetdeskundige zijn aan iedereen (vooral binnen de risicozone) duidelijk gemaakt, omdat hier met een grote range van specifieke gevaarseigenschappen van gevaarlijke stoffen rekening gehouden moest worden ! Het gezamelijk in teamverband werken onder zeer bijzondere omstandigheden, het daarbij geven van (persoonsgerichte) veiligheidsinstructies en gedegen advies over het gebruik van alle noodzakelijke persoonlijke beschermingsmiddelen, stond voorop om veilig te kunnen werken.

 
Het on site voorzien in langdurige ademluchtbescherming, kon worden gerealiseerd middels de meerurenaansluiting op de Salvage Unit, waarop 6 ademluchtdragers tegelijkertijd aangesloten konden worden. 
Het uiterst voorzichtig en op gecontroleerde wijze met de kraan separeren en uit elkaar trekken van de zwaar beschadigde bol staande vaten, IBC's en overige verpakkingen en het tegelijkertijd afblussen, bleek géén eenvoudige noch alledaagse salvage operatie.
Door de intense hitte van de brand waren alle vaten onidentificeerbaar en bepaalde vloeistoffen zoals zuren reageerden bij de geringste aanraking, waardoor er gevaarlijke dampen vrij kwamen. Mede door combinaties van risicofactoren en valkuilen moest ten allen tijde een veilige werkafstand tussen mens en gevaarlijke stof in acht worden genomen. Het coördineren en daarbij geven van gericht advies, het verrichten van goede metingen en de permanente aanwezigheid van de brandweer was dan ook zeer belangrijk.
Image
Image
 
 
ESI heeft geadviseerd om door middel van het plaatsen van aardewallen de uitstroomzijde van het gebouw af te sluiten. Door het constant opzuigen met een vacuumwagen van vrijgekomen bluswater die een mix van gevaarlijke stoffen bevatte werden ter plaatse onmiddellijke milieuschadebeperkende maatregelen getroffen.
Uiteraard moest tussentijds regelmatig worden nageblust om de brandbare (vloei)stoffen onder controle te houden. Hiervoor werd een beroep gedaan op de deskundigheid van de brandweer. De volledige (smeulende) berg met gevaarlijke afvalstoffen, +- 600 TON werd zorgvuldig gecontroleerd om herontbranding en verdere geurhinder te voorkomen.
Met tussentijdse terugkoppeling naar de hoofdaannemer ( over stand van zaken ) kon de gemeente, de eigenaar van het bedrijf en de schade-experten van de verzekeringsmaatschappijen op de hoogte worden houden over het verloop van de werkzaamheden.
Image
Image
 
 
Door het gehele weekend onafgebroken dóór te werken in shiften onder ademlucht is de inzet van deze interventieploeg optimaal geregeld. Het 's nachts werken met gevaarlijke stoffen, struikelgevaar en het constant alert zijn op het noodzakelijkerwijs werken binnen het draaibereik van een rupskraan was een zeer belangrijk veiligheidspunt. Tussen de werkzaamheden door moest het gehele industrieterrein op enig moment worden afgesloten omdat er gevaarlijke zuurdampen vrij kwamen.
Door het vooruitzien en met goede samenwerking met politie en brandweer kon een hermetische afsluiting van de omgeving snel worden gerealiseerd op vooraf afgesproken tijdstippen. Op deze wijze kon de hinder voor de omwonenden tot een minimum beperkt blijven.
Image 
Image
Voor het werken binnen de gevarenzone is bij de ingang van het bedrijf een opstellijn gemaakt, zodat een ieder die de zone(a risc) wilde betreden, persoonlijke beschermingsmiddelen moest gebruiken. Om het verontreinigde gebied te verlaten werd een strikte hygiëne- en decontaminatieprocedure in acht genomen.
Nieuwsgierige omstanders en ramptoeristen werden vriendelijk doch dringend verzocht om het aangrenzend gebied te verlaten.
Image 
Image
Voor aanvang van deze actie werd vooraf een inventarislijst beschikbaar gesteld. Echter blijft het bij een mix van dergelijke gevaarlijke afvalstoffen altijd oppassen geblazen !
Het reageren van bepaalde gevaarlijke (vloei)stoffen werd constant gecontroleerd door de metingen van de gasmeetdeskundige om een beter beeld te krijgen van de stoffen die zijn vrijgekomen. Het zonnige weer en de hoge temperatuur ( 28 graden ) bij deze werkzaamheden heeft overdag de nodige zweetdruppels met zich meegebracht, vooral bij de mannen met ademlucht die hiervoor veel vocht tot zich moesten nemen om uitdroging te voorkomen. Voor het in acht nemen van de rust-en hersteltijden (aflossing tijdens ademluchtwerkzaamheden), eten, drinken, douchen en sanitaire stops, heeft ESI wederom haar Mobiele Interventie Unit (M.I.U.) op de locatie beschikbaar gesteld.
Image 
Image 
Ten aanzien van alle gevaarlijke afvalstoffen zal door de eigenaar verder onderzocht worden op welke wijze het puin best kan worden afgevoerd zodat ook de sloop van het gebouw ( en bodemsanering ) in gang kan worden gezet. Dit complexe gevaarlijke stoffen incident heeft aangetoond dat niet altijd een simpele knip gemaakt kan worden tussen de hulpverleningsfase en de nazorgfase door gespecialiseerde dienstverleners.
Vaststaand feit is, dat de uiteindelijke stabilisatiefase van deze gevaarlijke stoffen brand uitsluitend door internationale samenwerking en met goed overleg onder controle gebracht kon worden.
Het internationale samenwerkingverband tussen ESI en Wilchem was voor de hoofdaannemer de meest bruikbare oplossing, zodat men op het gevraagde moment met een goed plan van aanpak voor de dag kon komen dat met succes is afgerond. 
Ten aanzien van dit specifieke incident kunnen betrokken partijen terugkijken op een goede samenwerking en een leerzaam incident.

 
Bron : ESI-group & Wilchem
Bezoek de website  www.esi.be of www.wilchem.be
 
Voor de goede orde maken wij u erop attent, dat deze vorm van informatieverstrekking strikt vertrouwelijk is. Deze info mag zonder toestemming niet worden gebruikt voor andere doeleinden.
 
© 2005 VZW First-Response
All rights reserved.