Startpagina
Opmerkelijke gebeurtenissen
Hoofdmenu
Startpagina
Nieuws
Opmerkelijke gebeurtenissen
Dossiers
Discussieforum
Nieuwsbrief
Polls
Zoek
Updates
Algemene informatie
Hulpdiensten in BelgiŽ
De Brandweer
Dringende Geneeskundige Hulpverlening
De Civiele Bescherming
Andere Diensten en organisaties
Rampenplanning
Nuttige Info
Links
STAGES - NIEUW!
Polls
Ben jij overdag als vrijwilliger beschikbaar voor jouw brandweerkorps?
 
Syndicatie (Feeds)

First-Response forum

Ga naar het forum...

Nieuwsflash
Werelddag voor Veiligheid en Gezondheid op het Werk PDF Afdrukken E-mail
vrijdag 29 april 2005
28 april 2005 is de Werelddag voor Veiligheid en Gezondheid op het Werk, een initiatief van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO). Even stil staan bij veiligheid en gezondheid op het werk is nodig: volgens Eddy Laurijssen, directeur van IAO BelgiŽ, sterven elke dag wereldwijd 5.000 mensen door arbeidsongevallen of beroepsziektes. Honderdduizenden anderen raken op het werk gewond of lopen er een ziekte op. Dit jaar wordt er tijdens de Werelddag onder andere gefocust op veiligheid en gezondheid in de bouw, en niet zonder reden. De IAO schat het jaarlijks aantal dodelijke ongevallen in de bouw op wereldvlak op minstens 60.000. Eťn dodelijk ongeval om de 10 minuten… Het Nationaal Actiecomitť voor Veiligheid en HygiŽne in het Bouwbedrijf (NAVB) vroeg aandacht voor de Werelddag tijdens een voorstelling aan het Atomium. Er werd onder meer een demonstratie gegeven van hoogtereddingen. Deze waren in het middagnieuws te zien op VTM.




"De Europese Week voor Veiligheid en Gezondheid op het Werk focust dit jaar op lawaai, een specifieke problematiek die zeker op grotere bouwplaatsen erg relevant is", zo zegt Willy Imbrechts, manager van het Belgisch Focal Point van het Europees Agentschap voor Veiligheid en Gezondheid op het Werk: lawaai is immers ťťn van de fysische agentia die het meest beroepsziekten veroorzaakt. "In BelgiŽ lieten in 2003 tien bouwvakkers, arbeiders van bedrijven die ressorteren onder de bevoegdheid van het Paritair Comitť van het Bouwbedrijf, het leven op de bouwplaats. Ongevallen op de weg van en naar het werk zijn hierbij dus niet inbegrepen. Tien doden teveel natuurlijk, maar toch mochten we spreken van een relatief succes, mede dankzij de campagne ‘De bouw, ons werk, ons leven’ van het NAVB. Twee jaar eerder, in 2001, viel het dodental nog bijna drie maal zo hoog uit. In 2004 werden echter 18 bouwvakkers het slachtoffer van een dodelijk arbeidsongeval op de bouwplaats, bijna een verdubbeling in vergelijking met 2003. Daarom roept het NAVB iedereen die betrokken is bij het bouwproces op om zich te blijven inspannen voor meer welzijn in de bouw: aannemers en bouwvakkers, maar ook overheden en organisaties, bouwheren, architecten, veiligheidscoŲrdinatoren, leraars - iedereen!"


Een jaar geleden werkte het toenmalige Staatssecretariaat voor Arbeidsorganisatie en Welzijn op het werk het FARAO-plan uit om het aantal arbeidsongevallen terug te dringen. In dat kader ondertekenden het NAVB en de overheid een samenwerkingshandvest ter preventie van arbeidsongevallen. “Arbeidsongevallen in de bouw voorkomen is de core business van het NAVB”, stelt voorzitter Hans Raes: “via advies aan bouwvakkers en aannemers, via onderzoek en ontwikkeling, via publicaties en via opleidingen bevordert het NAVB elke dag opnieuw het welzijn in de bouw. Nu zullen er tussen het NAVB en de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg concrete afspraken worden gemaakt voor een gezamenlijk jaarlijks actieplan. We willen een toegevoegde waarde creŽren in de bestrijding van de arbeidsongevallen door samen aanbevelingen te doen, samen campagne te voeren en samen documenten te publiceren.”

Ook de Minister van Werk, mevrouw Freya Van den Bossche, pleit voor de implementatie van het FARAO-plan. Ook de NAVB-veiligheidscampagne ‘De bouw, ons werk, ons leven’ (www.navbcnac.be) focust op belangrijke welzijnsthema’s: vallen, KMO’s, coŲrdinatie, wegenwerken, beton, manueel hanteren van lasten en stress en pesten op het werk. Vandaag hebben al meer dan 3.000 personen en organisaties het veiligheidscharter van de campagne onderschreven: meer dan 2.000 bouwvakkers, meer dan 500 aannemers en honderden andere betrokkenen. Verschillende toonaangevende aannemers, bouwheren en andere betrokkenen bij het bouwproces ondertekenen vandaag, op 28 april, het charter: de aannemers en werknemersafvaardigingen van de bouwbedrijven Besix, Entreprises Jacques Delens, Vanhout en Wust (samen in de Besix Group), de bouwverzekeraar de Federale Verzekeringen, het farmabedrijf Janssen Pharmaceutica, het consultancybureau Tuc Rail en de vzw Atomium engageren zich om de veiligheid en de gezondheid op hun bouwplaatsen te bevorderen. Hun motivatie daarvoor verschilt. Gaetan Peeters van de BESIX Group is van mening dat zijn onderneming, als grootste bouwaannemer van BelgiŽ - meer dan 1600 werknemers in BelgiŽ; 10.000 als internationale groep - ook toonaangevend moet zijn op het vlak van de veiligheid en gezondheid op het werk. “Door dit charter te ondertekenen willen we de markt het duidelijke signaal geven dat veiligheid en welzijn op het werk door Besix en zijn dochterondernemingen heel serieus wordt aangepakt. Daarnaast wensen we een voortrekkersrol te spelen voor de ganse bouwsector op het vlak van veiligheid en welzijn op het werk.” Urbain Pollet, werknemersafgevaardigde bij de Besix Group sluit daarbij aan: “Op de werkvloer wordt er tijd uitgetrokken voor de veiligheid en als arbeiders staan we daar volledig achter. Het charter is een duwtje in de rug om te blijven werken aan veiligheid.”




De vzw Atomium wil bij monde van voorzitter Henri Simons vooral de aandacht trekken op de verbeterde arbeidsomstandigheden in vergelijking met eind jaren ‘50, toen het Atomium werd gebouwd. Op de film van de bouw in ‘58 zie je werknemers die amper vasthangen met een touw. Als je dat vergelijkt met de renovatie van het gebouw vandaag, besef je dat de veiligheidsnormen enorm geŽvolueerd zijn, en dat ze ook beter nageleefd worden, zeker bij openbare bouwwerken. Toch gebeuren er nog te veel arbeidsongevallen in de bouw, en om daar iets aan te doen zijn initiatieven zoals de campagne van het NAVB en het ondertekenen van het veiligheidscharter absoluut noodzakelijk. Voor Dirk Demuynck van Tuc Rail is veiligheid geen thema dat pas om de hoek komt kijken: sinds zijn oprichting in 1992 is Tuc Rail daarin altijd zeer actief geweest. “We hebben het ook meegekregen door de ‘spoorwegcultuur’, waar exploitatieveiligheid altijd al een belangrijke rol speelde. Met de grote HST-werken hadden wij een structuur op poten gezet die vooruitliep op de veiligheidscoŲrdinatie - vandaag een verplichting - wat ook goede resultaten opleverde: onze arbeidsongevallencijfers zitten systematisch onder het sectorgemiddelde, ondanks de complexiteit van de werken. Met de ondertekening van het charter engageren we ons om die inspanningen voort te zetten.”

Voor Jo Leen van Janssen Pharmaceutica is het duidelijk dat een veilig project begint bij de bouwheer: hij creŽert de omstandigheden voor een veilig project. “Wij werken vaak in partnerschap met aannemers, studiebureaus en architecten vanuit een langetermijnvisie. Het volstaat voor ons niet om als bouwheer een aannemer met een VCA-certificaat te kiezen; kwaliteit en veiligheid zijn echt van belang voor een bouwheer en staan bij ons hoog in het vaandel.” Johan Achten van de Federale Verzekeringen verwijst naar de specifieke structuur en doelstelling van zijn organisatie: “Als gemeenschappelijke kas voor de verzekering tegen arbeidsongevallen, opgericht door aannemers uit de bouw, staan wij achter alle nuttige initiatieven die het aantal arbeidsongevallen kunnen doen dalen. Zo hebben we ook de campagne ‘De bouw, ons werk, ons leven’ van het NAVB gesteund, want het ligt volledig in de lijn van wat we zelf beogen. En dat engagement voor meer veiligheid bevestigen we graag door ook zelf het campagnecharter te tekenen.”



Voor meer info over de Werelddag voor Veiligheid en Gezondheid op het werk:
 
< Vorige
© 2005 VZW First-Response
All rights reserved.