Startpagina
Opmerkelijke gebeurtenissen
Hoofdmenu
Startpagina
Nieuws
Opmerkelijke gebeurtenissen
Dossiers
Discussieforum
Nieuwsbrief
Polls
Zoek
Updates
Algemene informatie
Hulpdiensten in BelgiŽ
De Brandweer
Dringende Geneeskundige Hulpverlening
De Civiele Bescherming
Andere Diensten en organisaties
Rampenplanning
Nuttige Info
Links
STAGES - NIEUW!
Polls
Ben jij overdag als vrijwilliger beschikbaar voor jouw brandweerkorps?
 
Syndicatie (Feeds)

First-Response forum

Ga naar het forum...

Nieuwsflash
Brandweer krijgt 12 minuten PDF Afdrukken E-mail
dinsdag 12 april 2005

BRUSSEL - Alle Belgische brandweerkorpsen moeten de burgers in de toekomst kunnen waarborgen twaalf minuten na een noodoproep op de plaats van een brand te zijn. Om dat te bereiken moet er een einde gemaakt worden aan het systeem van gemeentelijke brandweerkorpsen. Er moeten brandweerzones komen, naar het voorbeeld van de politiezones.

Tot die uitdaging en conclusies komt een commissie onder het voorzitterschap van de Antwerpse provinciegouverneur Camille Paulus. Zij werd in opdracht van minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael (VLD) opgericht na de gasramp vorig jaar in Ghislenghien. In de commissie bestaat volgens Guy Van de Gaer, de voorzitter van de Vlaamse Brandweerfederatie, een consensus over het feit dat de huidige Belgische brandweerorganisatie opgedoekt moet wordenen dat er een einde moet komen aan de gemeentelijke autonomie. ,,Dat leidt tot te veel versnippering'', aldus Van de Gaer. De commissie stelt daarom voor zones in te richten, met de burgemeesters van de gemeenten in een coördinerende functie en op uitvoerend vlak een college van brandweercommandanten. Samenwerking tussen sommige gemeenten bestaat al op vrijwillige basis, maar is volgens de commissie te vrijblijvend.

De omschakeling naar brandweerzones moet een netwerk van brandweerkazernes creëren, die op een uniforme manier worden uitgerust. En daarin moet meteen een nieuwe werkwijze van kracht worden, waarbij over de gemeentegrenzen heen het brandweerkorps dat het dichtstbij de vuurhaard is, naar de plaats van de ramp snelt. ,,We rekenen op twaalf minuten om ter plaatse te zijn. Twee minuten voor het verwerken van de noodoproep, twee minuten voor het korps om zich klaar te maken en te vertrekken, en acht minuten effectieve rijtijd'', aldus Camille Paulus, die maandag over het rapport verslag uitbracht bij Dewael.

Volgens Guy Van de Gaer zit de na te streven tijd alleszins tussen de twaalf en de veertien minuten. Brandweerlui zelf zeggen dat een kwartier na de brand aankomen gelijkstaat met een hopeloze situatie. ,,Steek eens vijftien minuten je vinger tussen een bankschroef en draai ze elke dertig seconden nog wat aan. Je komt daar niet goed uit. Hetzelfde geldt voor een brand die al vijftien minuten woedt, zegt de ACOD-hoofdafgevaardigde van het Antwerpse korps, Walter Huybrechts. Van de Gaer noemt het principe van de dichtstbijzijnde eenheid, nog lang niet verworven. ,,Nog vaak snellen wij de kazernes van collega's voorbij als we naar een brand rijden.''

De commissie stelt ook dat er in elke brandweerwagen minimum zes brandweerlui aanwezig moeten zijn. Voor de 12.043 vrijwilligers moet een bereikbaarheidsgarantie worden ingebouwd. Ze moeten net als hun 5.735 professionele collega's ruimte en tijd krijgen om hun brandweerjob te doen.


12/04/2005 Guy Fransen

 
< Vorige   Volgende >
© 2005 VZW First-Response
All rights reserved.